Classes Particulars

Les classes particulars estan encarades a satisfer un objectiu concret sigui un alumne particular o bé una empresa. En aquest tipus de classes, l’alumne disposa d’un feedback constant del professor, amb la qual cosa s’avança de forma que els coneixements adquirits s’amotllen completament a les necessitats de l’alumne.

A qui van dirigides?

Van dirigides a tots aquells alumnes (independentment de la seva edat o nivell d’anglès) que desitgin una atenció personalitzada, ja sigui per a repassar allò que ja han treballat, per refrescar allò que ja havien après, com per aprofondir i millorar el seu nivell d’anglès. També és possible fer classes particulars per a preparar-se per a examens oficials, etc.

Com són les classes?

La durada i freqüència de les classes està marcada per les necessitats de l’alumne: ell/a marca la freqüència i la durada de les classes.