Cursos per a Adolescents

IMG_0608L’adolescència és moment de no deixar passar la possibilitat de seguir aprenent anglès. Durant aquest període de preparació per al futur, oferim cursos enfocats als adolescents, on es preparen per a afrontar examens oficials, però on sobretot, se solidifiquen i amplien els coneixements adquirits de la llengua tan en l’àmbit oral com en l’escrit.

A qui van dirigits?

Aquests cursos van dirigits a adolescents que vulguin seguir aprenent anglès i/o que vulguin començar a preparar-se per als examens i certificats oficials (KET, PET, FCE, CAE).

Com són les classes?

Les classes grupals tenen una durada d’1 hora i 20 minuts (dos cops per setmana), i estan situats en una franja horària adient per als adolescents. La llengua vehicular de les classes és l’anglès, però no hi ha cap mena d’inconvenient a fer qualsevol aclariment en moments puntuals en la llengua materna de l’alumne.