GRUPOS DE CONVERSACIÓN

Els grups conversa són la millor opció per a aquells qui no volen un curs convencional, però que volen mantenir el seu nivell d’expressió oral. Es tracta de classes dinàmiques i amenes on els alumnes es reuneixen per parlar i escoltar acompanyats d’un professor que dirigeix i fomenta l’activitat.

A qui van dirigits?

Els grups de conversa estan dirigides a alumnes amb coneixements previs d’anglès, que vulguin centrar-se en millorar la seva comprensió i expressió oral.

¿Cómo son las clases?

Els grups de conversa són sessions grupals que tenen una durada d’1 hora i 20 minuts, un o dos cops per setmana. Durant aquestes classes, la llengua vehicular és l’anglès.