Cursos para Niños

Introduïr-se en l’aprenentatge d’una nova llengua és un hàbit al que cal entrar-hi com més aviat millor.

Per aquest motiu, oferim cursos per a nens, on els alumnes es familiaritzen amb la llengua anglesa a través del joc i les activitats didàctiques, tot ajudant a construir una base sòlida per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

¿A quién va dirigido?

Aquests cursos van dirigits a nens a partir de tres anys, que vulguin reforçar i alhora ampliar els coneixements d’anglès que reben a l’escola i a casa.

Els cursos s’estructuren de la mateixa manera que els cursos escolars, de manera que els alumnes es troben en grups integrats per nens i nenes de la seva edat i nivell d’anglès.

¿Cómo son las clases?

La durada de les classes grupals és d’1 hora i 20 minuts (dos cops per setmana), abarcant tots els nivells.

La llengua vehicular de les classes és l’anglès, però no hi ha cap mena d’inconvenient a fer qualsevol aclariment en moments puntuals en la llengua materna de l’alumne.