CLASSES DE XINÈS

Avui dia, el xinès és una llengua en expansió, i aprendre-la és entrar en un món nou que ens permetrà obrir moltes portes en el futur, ja sigui a nivell cultural com professional.

A qui van dirigides?

Les classes de xinès van dirigides a alumnes de totes les edats (oferim cursos per a nens i cursos per a adults), començant des del nivell inicial, que desitgin aprendre xinès d’una forma eficaç i dinàmica. També van dirigides a aquells alumnes que desitgin preparar-se per a obtenir els certificats oficials HSK (del nivell 1 al 4), que es realitzen a la Universitat de Barcelona.

Com són les classes?

Per a petits

La durada de les classes grupals pot ser de 50 minuts o 1 hora i 50 minuts, i es duen a terme un cop per setmana.

Per a adults

La durada de les classes grupals pot ser de 1 hora i 20 minuts o de 2 hores i 40 minuts, un cop per setmana. Es dóna importància a la feina ha de fer l’alumne a casa.